Sádek

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1463. Jedná se o závěť sádeckého občana Barthoně, která je uložena v Městském muzeu v Poličce. Vznik obce lze však datovat k založení města Poličky. Název obce je odvozen od rybných sádků - rybníků, kterých bylo v obci celkem 34. Robotní povinností obce bylo chovat rybí násadu pro poličské měšťany žijící uvnitř hradeb. Obcí protéká Černý a Bílý potok (dříve zvaný Borovnice) pramenící u Svaté Kateřiny, který se v Lačnově vlévá do řeky Svratky. Na potoce se dochovalo celkem pět mlýnů. V Sádku žije 470 obyvatel.

ZAJÍMAVOSTI: kostel Nejsvětější Trojice, původně postavený jako kaple sv. Mikuláše asi v roce 1515 - 1516. Dnešní podoba kostela je po barokní přestavbě z roku 1710 - 1713. Barokní sloup - boží muka, kaplička sv. Jana Nepomuckého, pozůstatky starého evangelického hřbitova pocházejícího
z roku 1783, bývalá rychta a krčma č. p. 33, nejstarší dochovaná zděná stavba na poličsku z roku 1756 - 1758

VYBAVENOST OBCE: prodejny se smíšeným zbožím, pohostinství 
"U Netuků"
autobusové a vlakové spojení: Polička - Sádek - Borová

VOLNÝ ČAS: hřiště, cyklostezky č. 4025, 4022, lehká turistika
typ na výlet: turistická stezka na Lucký vrch

Kontakt na úřad