Historický vývoj je v nejstarším období pevně spojen s českým králem. Hranice královského poličského a svojanovského panství vytvářela zemskou hranici k Moravě. Zatímco Polička si svoji šťastnou hvězdu udržela až do dnešních časů, svojanovské panství přešlo v 15. století do šlechtických rukou a hrad Svojanov postupně ve svém významu upadal a v 16. století pak došlo k rozdělení na svojanovské a bysterské panství, které v 18. a 19. století ožilo odleskem slávy hraběcího rodu Hohenemsů. 
19. století, s pozdním a nepostačujícím napojením na železnici, se nepočetným průmyslem a tradičně nevýnosným zemědělstvím, nepoznamenalo region konjunkturou a předurčilo tak jeho stagnaci.

Z novodobých dějin je třeba připomenout rok 1938, kdy, v návaznosti na odstoupení pohraničí s německým obyvatelstvem, došlo na dva měsíce k okupaci i ryze české Poličky a několika sousedních obcí (Korouhev, Rohozná, Starý Svojanov, Vítějeves, Chrastavec, Brněnec). Na východní hranici  v Moravské Chrastové došlo k jediné ozbrojené akci československé armády, což je skutečnost málo známá. Daleko populárnější  - v souvislosti  s filmem Schindlerův seznam - je bývalý pracovní koncentrační tábor v Brněnci. 
Současnost se nese snahou o rozvoj turistického ruchu.

Zdroj: Bibliografie Poličska
David Junek - Blažena Junková
Městské muzeum a galerie Polička 2004