Široký Důl

Široký Důl je nejstarší obcí v Mikroregionu Poličsko. Její název je dán polohou a je jediným v České republice. Nachází se ve dvou nadmořských výškách 512 m a 604 m n. m. V obci žije 366 obyvatel.
Vznik obce je datován od roku 1269, kdy byla rozdělena mezi panství litomyšlské a poličské. Okolní krajina je ideální pro letní i zimní rekreaci.

ZAJÍMAVOSTI: gotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1347, velmi zachovalá lidová architektura: polygonální stodola s doškovou střechou, soubor zděných statků čtvercového typu.
Velkou přírodní zvláštností je chráněný strom Vysoká neboli Vopařilova jedle. Stáří tohoto stromu se odhaduje kolem 400 let. Strom je vysoký 40 m a obvod měří 4,7 m.

VYBAVENOST OBCE: pohostinství, prodejna smíšeného zboží, autoservis, autobusové spojení: Polička - Široký Důl

VOLNÝ ČAS: turistické stezky k Vysoké jedli, Polička - Lubná  - Budislav, cyklostezky č. 4019, 4110

Kontakt na úřad